ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Στην επιχείρηση ΒΙΟΒΑΦ ΕΠΕ προσδίδεται μεγάλη σημασία στην ποιότητα και στη διασφάλιση της υγιεινής όλων των προϊόντων βάφλας, κώνων παγωτού, μπισκότων, γκοφρετών και συναφών προϊόντων που παράγονται και διατίθενται. Για το λόγο αυτό, η διεύθυνση έχει καθορίσει ως ανώτερο αντικειμενικό σκοπό την συμμόρφωση προς την ισχύουσα νομοθεσία και προς τις από κοινού συμφωνημένες απαιτήσεις πελατών, την αυστηρή τήρηση του Κώδικα Τροφίμων – Codex Alimentarius, αλλά και την αυστηρή εφαρμογή και διατήρηση Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 22000:2005 σε όλα τα στάδια της διεργασίας παραλαβής, αποθήκευσης, διατήρησης, παρασκευής, συσκευασίας και διάθεσης.

Βασισμένοι στον επαγγελματισμό, την συνεχή αναβάθμιση, τη μακρά και αποδεδειγμένη εμπειρία μας, αλλά και στην ευαισθητοποίηση της διεύθυνσης και του προσωπικού της επιχείρησης στην ασφάλεια των τροφίμων, προσβλέπουμε στην ικανοποίηση όλων μας των πελατών και σε μια σταθερή επιχειρηματική πορεία ανάπτυξης.

Biscono-fav-1
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Biscono-fav-1
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Biscono-fav-1
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ